Friday, April 22, 2011

Uhtjärve jooks ei ole surnud!!

Ümber Uhtjärve jooks
23. juunil kell 18
Võrumaa, Urvaste Kirikuküla
Distants 9 km
Trass on väga looduslik
Start Uhtjärve kõlakoja juures (Urvaste kiriku kõrvalt alla sõita)
Korraldab SK Urvaste
Kontakt Margus Klaar 56491622, margus.klaar@mail.ee
Osavõtt tasuta, registreerimine kohapeal